Protecția datelor (GDPR)

 1. TransilvaniaCar utilizează, fișiere de tip cookie pentru a-ți personaliza și îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site îți exprimi acordul privind acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie conform cu prevederile Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 2. TransilvaniaCar, conform Regulamentului (UE) 2016/679 și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorul site-ului le furnizează pentru a face rezervări online.
 3. Datele colectate de TransilvaniaCar pe paginile site-ului doar cu acordul voluntar al posibilului client sunt următoarele:
 • nume;
 • prenume;
 • adresă de reședință;
 • adresă de e-mail;
 • număr de telefon;
 • cetățenie;
 • vârstă.
 1. Pentru a duce la bun sfârsit rezervarea și de a încheia un contract în vederea închirierii unui autovehicul se pot cere date din permisul de conducere și din actul de identitate al clientului final.
 2. Datele colectate se vor face automat cu consimțământul clientului prin completarea formularului de pe site-ul TransilvaniaCar cu privire la introducerea datelor personale ale celui ce dorește să închirieze un autoturism prin platforma on-line transilvaniacar.com.
 3. Clientul este informat în contractul de închiriere la rubrica, prelucrarea datelor cu caracter personale de modul și scopul în care aceste date sunt prelucrate precum și de drepturile acestuia în raport cu compania de închiriere.
 4. Datele obținute benevol de la client sunt sau pot fi folosite pentru:
 • înregistrare a cererii de rezervare;
 • modificări aduse unei cereri de rezervarea prin scoaterea/adăugarea unor servicii suplimentare;
 • contactarea clientului pentru chestiuni de relații cu clientul;
 • completarea și încheierea contractului de închiriere;
 • emiterea facturilor fiscale;
 • emiterea de adrese: către autoritățile abilitate pentru soluționarea eventualelor amenzi sau probleme de ordin fiscal ce pot apărea pe perioada contractuală;
 • soluționarea dosarelor de daună;
 • companiile de asigurări;
 1. Colectarea acestor date cu caracter personal poate avea la bază următoarele temeiuri legale:
 • consimțământul liber al persoanei în calitate de client;
 • contractul de închiriere prin care clientul este parte;
 • o obligație legală;
 • interesul legitim al companiei de închiriere;
 1. Prin completarea datelor sale, clientul își exprimă acordul liber consimțit ca TransilvaniaCar să colecteze și să administreze datele cu caracter personal al acestuia, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale ale Regulamentului European 679/2016.
 2. Drepturile clientului, potrivit legislație în vigoare sunt:
 • Informarea și accesul la datele cu caracter personal (dreptul de a fi informat dacă se colectează date personale de către firma care prestează servicii și dreptul de a primi o copie ale datelor la cerere).
 • De a duce rectificări/adăugiri (prin acest drept clientul poate cere completarea sau modificarea unor date inexacte sau incomplete cu privire la persoana sa).
 • De a fi „uitat” (este dreptul persoanei vizate de a cere ștergerea datele cu caracter personal în limita și în condițiile impuse prin lege și prin Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016).
 • De restricționare a prelucrării datelor (la cerere și prin concordanță cu legislația în vigoare).
 • De opunere în ceea ce înseamnă procesul de prelucrare a datelor (drept absolut al clientul de a se opune cu privire la strângere de date pentru și în scop de marketing).
 • De retragere a consimțământului (retragerea în orice moment a consimțământului privitor la prelucrarea datelor).
Întrebările privitoare protecția datelor cu caracter personal se pot efectua pe adresa de e-mail gdpr@transilvaniacar.com.